INFO VERENIGING

De vogelvereniging “De Sluiskilse Vogelvrienden” is opgericht op 18 november 1968. Het initiatief tot de oprichting van deze vereniging kwam voort uit Luciën Pijcke en Rene Cortvriendt. Ze stencilden een pak brieven en dropten deze in de brievenbussen van huizen waar een voliere in de tuin aanwezig was. Eerlijk gezegd hadden ze niet al te hoge verwachtingen in het resultaat van de gestencilde boodschap. Ze waren dan ook kompleet overdonderd toen deze oproep, om via een oprichtingsvergadering tot een echte club te komen, door maar liefst dertig man werd beantwoord. De zaal van Dallinga stroomde die avond praktisch vol, en die zelfde avond werd : DE SLUISKILSE VOGELVRIENDEN opgericht.

Het eerste bestuur bestond uit : R. Cortvriendt, L. Pijcke, W. Bracke, L.A. de Maat, J. Hamelink en Th. D’Hont. Het aantal leden bedroeg toen 26 en 1 jeugdlid. De groei die de vereniging daarna meemaakte, met een actief bestuur is in de afgelopen jaren opgelopen tot een zeventigtal leden. Na de eerste vergadering zijn we meteen aan de slag gegaan om onze eerste tentoonstelling te organiseren. Michel Cousin werd materialenman en dat is hij tot op heden nog. De allereerste tentoonstelling was geen eenvoudige opgave. Michel Cousin was dan wel materialenman, maar hij had helemaal niets tot zijn beschikking. Met behulp van caféhouder Hajo Dallinga, die toen honderden lege bierkisten in zijn zaal neerzette, en voor honderdenmeters planken zorgde, is het toch gelukt. Nu heeft Michel een tentoonstellingspakket opgebouwd, dat inmiddels duizenden euro’s vertegenwoordigt. Wat ook vrij uniek is aan onze vereniging is dat er in de gedurende 42 jaar slechts 3 voorzitters de hamer hebben gehanteerd.

Het bestuur bestaat momenteel uit :

 


John Vanhijfte                 Penningmeester        06 44 476 631

Theo Verstraete              Materialenman          0115 472 138

Tonny van Vlaenderen    Secretaris                 06 38 638 144

Jacques Dankaart           Ringencommissaris  06 22 728 722

Ronny de smet               alg. bestuurslid          0115 4720134

De eerste was Rene Cortvriendt (11 jaar) en daarna Hans van den Linden ( 30 jaar ), en onze laatste voorzittter was Peter de Vos. Momenteel zijn we zoekende naar een nieuwe voorzitter. Rond het jaar 2000 begon het bestuur met de organisatie van  de vogel- en antiekbeurzen. Door deze combinatie hoopte men een breder publiek te bereiken en zodoende een druk bezochte beurs te creëren. Maar toen de vogelbeurs werd losgekoppeld van de antiekbeurs, ging het bezoekersaantal met sprongen omhoog. Sinds jaren is deze beurs één van de drukst bezochte beurzen in Zeeuws-vlaanderen van Oost en West komt men op Zondagmorgen naar Sluiskil om elkaar te ontmoeten, de juiste vogel te bemachtigen of zomaar een beetje bijpraten over de vogelsport in het algemeen, onder het motto “gezelligheid kent geen tijd”. De toegang is altijd gratis voor iedereen die maar komen wil. De vogelbeurzen zijn in principe altijd op de 1e zondag van de maanden oktober t/m maart, dat is dus 6 x per jaar. ( exacte data kunt u vinden via een link op de startpagina )

Ja, “De Sluiskilse Vogelvrienden” zijn uitgegroeid tot een vereniging met een goede naam in Zeeland.

De hoogte punten waren het organiseren van 5 district-tentoonstellingen. In deze lange periode zijn wij ieder jaar tot de conclusie  gekomen dat er zonder geldelijke steun van vele bedrijven en middenstanders van Sluiskil en omgeving niets georganiseerd zou kunnen worden, ieder jaar weer waren deze sponsors er om  “De Sluiskilse Vogelvrienden” te helpen waar nodig was. En niet te vergeten de vrijwilligers van onze eigen leden, die altijd klaar staan om onze tentoonstelling te helpen op bouwen.