verslag tt 2007Regionale vogelshow

2 - 3 - 4 november 2007


Vrijdag 2 november 20.00 uur was het dan zover, de opening van onze vogelshow 2007. Voordat de show kon worden geopend was er door vele vrijwilligers en bestuur veel werk verzet.


Denk hierbij aan het vervoer van het stellingmateriaal van de opslagplaats naar de tt-zaal, het opzetten van de stelling, de aankleding van de zaal, vogels in de stellingen zetten tijdens inbrengen, het voordragen van de vogels tijdens het keuren, het voeren, etc, etc, te veel om op te noemen.


Dit alles met de hulp van onze vrijwilligers, dank zij hen is het mogelijk ieder jaar een dergelijke show te organiseren.


In totaal werden er door 32 inzenders 364 vogels ingezonden, helaas wat minder dan vorig jaar, maar dergelijke schommelingen in de loop der jaren kwamen wel meer voor. Verschillende kwekers waren er dit jaar niet bij, aan de andere kant waren er weer veel nieuwe gezichten bij, waar wij natuurlijk zeer blij meer waren.


Nadat de eerste vogels waren gekeurd op donderdag 1 november, was het al gauw duidelijk er waren zeer goede vogels aanwezig. Binnen de eerste 10 vogels bevonden zich al twee vogels van 93 punten en 2 vogels van 92 punten. Het aantal vogels wat de score van 93 punten behaalde waren er uiteindelijk 13 en daarop volgend waren er 37 vogels met een puntenscore van 92.Het aantal 91'ers bedroeg 86 stuks. Kortom er waren tal van topvogels aanwezig.


De keurmeesters spraken dan ook vol lof over de aanwezige kwaliteit, en hadden hun handen vol om tussen al deze kwaliteit de juiste winnaar aan te wijzen. Naar onze mening is hen dat zeker gelukt.


Het bondskruis was dit jaar voor de groep kanaries (onder onze eigen leden) en viel bij ons medebestuurslid Ronny de Smet met een zwart geel intensief van 91 punten.


Trofee Dallinga voor de beste vogel van de show werd uiteindelijk de vogel van Jan Dobbelaar met een Scotch Fancy van 93 pnt.


Op onze show hadden we ook twee jeugdleden, Melvin Visser en Bas de Maat.

Melvin visser ging naar huis met 5 kampioenen, de punten van de vogels van Bas waren dit jaar nog wat aan de lage kant maar ik ben er zeker van dat hij hier volgend jaar ook kampioen speelt. Beide "heren" werden gehuldigd met een grote beker als aanmoedigingsprijs.


 

Wat ons betreft was het een geslaagde show


 

Groeten :


Tonny van Vlaenderen


Secr. "De Sluikilse Vogelvrienden"