verslag tt 2006Regionale vogelshow

3 - 4 - 5 november 2006


Ook dit jaar organiseerden "De Sluiskilse Vogelvrienden" hun jaarlijkse vogelshow.


Aanvankelijk leek het aantal vogels één dag voor sluiting inschrijving niet bijzonder hoog te worden, maar uiteindelijk kwam het aantal toch nog op 477 vogels.


Zij werden ingezonden door 36 vogelliefhebbers uit de regio. De vogels werden ingebracht op woensdagavond tussen 19.00 – 21.00 uur.


De volgende morgen werden zij gekeurd door een 7-tal keurmeesters. Het viel op dat de kanaries in vergelijking met voorgaande jaren minder hoog waren gekeurd. Waarschijnlijk was dit te wijten, aan de nieuwe standaardeisen waaraan de kleurkanaries per 1 jan 2007 aan moeten voldoen.


Desondanks waren er verschillende kampioenen van 92 pnt. en dus ook voldoende kwaliteit aanwezig.


Ook viel het op dat het aantal parkieten dit jaar veel groter was, zo groot dat we hiervoor een extra keurmeester moesten nemen.


Over de gehele tt waren er 4 ek vogels van 93 pnt. en 1 ok vogel van 93 pnt, 36 stuks van 92 punten en 90 stuks van 91 punten.

Trofee Dallinga werd gewonnen door A. Moelker met een agapornis van 93 pnt.


Het bondskruis werd gewonnen door T.v.Vlaenderen met een grasparkiet van eveneens 93 pnt.


De Gemeente Terneuzen stelde een medaille beschikbaar voor de beste ek vogel onder de leden van Sluiskil.


Deze werd gewonnen door J. Dobbelaar met een "fife fancy" van 93 punten, hij kreeg deze uit handen van Wethouder C. van Schaik die hiervoor speciaal naar de prijsuitreiking was gekomen.


Over het algemeen kunnen we spreken over een zeer geslaagde vogelshow, er was veel bezoek, vooral de vrijdagavond en zondagochtend waren ontzettend druk bezocht.


Rest mij nog alle inzenders en bezoekers te danken, en hopelijk terug te zien volgend jaar.
Tonny van Vlaenderen


Secr. "De Sluikilse Vogelvrienden"